Eduskunta

29. 11 2019

Kontula tasa-arvovaltuutetulle: Seksikauppa ei ole ”naisiin kohdistuvan väkivallan muoto”

Eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula (vas.) kummastelee naisjärjestöjen ja tasa-arvovaltuutetun kantaa, jonka mukaan prostituutio tulisi ymmärtää naisiin kohdistuvana väkivaltana. Kontula toivoo, että seksityöstä puhuttaessa luotettaisiin tutkittuun tietoon ja seksityöntekijöiden ihmisoikeudet olisivat keskustelun keskiössä. Seksityötä väitöskirjassaan tutkinut ja seksityöntekijöiden sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksia puolustavan Pro-tukipisteen puheenjohtajana toimiva Kontula on haastatellut satoja seksityöntekijöitä neljällä mantereella:… Lue loppuun

08. 11 2019

Kirjallinen kysymys Postin jakeluongelmien vaikutuksesta työttömyysturvaan

Eduskunnan puhemiehelle Postin lakko tulee aiheuttamaan postin kautta lähetettävien työtarjousten, työnhakuun sidottujen tapaamiskutsujen sekä muiden TE-toimiston lähettämien työnhakijaa velvoittavien tiedoksiantojen myöhästymisiä. Postin poikkeustilanteiden johtaja on arvioinut, että nyt postitettava kirje voi olla perillä vasta ensi vuonna. Kun tieto ei tule perille, ei työnhakija voi täyttää lainmukaisia velvoitteitaan ja syyllistyy nykysääntöjen mukaan työvoimapoliittisesti moitittavaan menettelyyn. Tämä… Lue loppuun

05. 11 2019

Marraskuun ryhmä – eduskuntaan perustettiin päihdepoliittinen ryhmän

Eduskuntaan perustettiin tänään päihdepoliittinen ryhmä nimeltä Marraskuun ryhmä. Ryhmä toimii Marraskuun liikkeen hengessä päihdepolitiikkaan keskittyen. Ryhmän puheenjohtajana toimii vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula (vas) ja varapuheenjohtajana Mirka Soinikoski (vihr). -Eduskunnassa on paljon kerhoja ja ryhmiä, joten taloon on korkein aika saada myös työryhmä, joka keskittyy erityisesti päihdepolitiikkaan. Kyse on kuitenkin yhteiskunnallisesti erittäin tärkeästä teemasta, jonka saralla… Lue loppuun

10. 10 2019

Toimenpidealoite sijaishuoltopaikkojen vuositarkastuksista

Eduskunnalle Lastensuojelulakiin kirjatut valvontavelvoitteet ovat jo nykyisellään varsin kattavat. Sijaishuoltopaikkojen valvontavastuu kuuluu paitsi lapsen sijoittaneelle kunnalle myös sijaishuoltopaikan sijaintikunnalle sekä aluehallintovirastolle. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttää myös palveluntuottajia laatimaan omavalvontasuunnitelman. Käytännössä sijaishuoltopaikkojen valvonnassa on kuitenkin vakavia puutteita. Ongelmia aiheuttavat resurssien niukkuus, valvontavelvoitteiden päällekkäisyys sekä lastensuojelulaitosten monimuotoisuus. Oikeusasiamiehen tekemissä sijaishuollon tarkastuksissa on toistuvasti ilmennyt esimerkiksi lasten nöyryyttävää… Lue loppuun

02. 10 2019

Puheeni välikysymyskeskustelussa

Arvoisa puhemies, tiedämme, että Suomi on suuren muutoksen edessä. Vastuullinen päätöksenteko alkaa halusta ja kyvystä ymmärtää, että tässä tilanteessa ei kaivata sirkustemppuja, vaan laaja-alaista paneutumista muutoksen ehtoihin ja vaikutuksiin. Politiikka ei ole vaikeaa siksi, että siitä ehdoin tahdoin sellaista tehdään, vaan koska yhteiskunnissa aina toimii samanaikaisesti useita risteäviä kehityskulkuja. Välikysymystekstin perusteella kaikki salissa eivät näytä… Lue loppuun

02. 10 2019

Kirjallinen kysymys EU/ETA-alueen ulkopuolisten lääkärien toimilupaprosessista

Eduskunnan puhemiehelle EU/ETA-alueen ulkopuolisten lääkärien toimilupaprosessi on edelleen pitkä, byrokraattinen ja kohtuuttoman kallis, vaikka samaan aikaan Suomessa on lääkärivaje ja erityisesti erikoislääkäreistä on jatkuva pula. Lääkärinä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Laillistuksen saamiseksi EU/ETA-alueen ulkopuoliselta hakijalta vaaditaan, että tämä on suorittanut tietyt edellytykset täyttävän lääkärin ammattiin johtavan koulutuksen, Valviran määräämän harjoittelun sekä kolmiosaisen kuulustelun… Lue loppuun

07. 06 2019

Toimenpidealoite muutoksenhaun järjestämisestä työtuomioistuimen tuomioista

Eduskunnalle Nykyinen työtuomioistuinmenettely ei vastaa demokraattiseen oikeusvaltioon kuuluvan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Perustuslain 21 §:n 2 momentti edellyttää selvästi muutoksenhaun mahdollistamista tuomioistuinten päätöksistä. Nykyään muutoksenhaku on mahdollista kaikissa tuomioistuimissa paitsi työtuomioistuimessa ja valtakunnanoikeudessa. Myös oikeuskirjallisuudessa on korostettu muutoksenhakuoikeuden merkitystä oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille. Virheitä tapahtuu muun oikeuslaitoksen tavoin myös työtuomioistuimessa. Niiden seuraukset voivat olla vääryyttä kärsineelle kohtuuttomia. Työtuomioistuimen tuomioiden… Lue loppuun

03. 05 2019

Toimenpidealoite asiakasmaksujen ulosottojen vähentämiseksi

Eduskunnalle Vuonna 2018 sosiaali- ja terveyspalveluista määrätyistä asiakasmaksuista 386 471 kappaletta päätyi ulosottoon. Kasvua edelliseen vuoteen oli lähes viidennes ja vuoteen 2012 verrattuna vireille tulleiden asiakasmaksujen ulosottojen määrä on yli kaksinkertaistunut. Palvelumaksuja kasaantuu yleensä eniten ihmisille, joilla on vähiten rahaa niitä maksaa. On näyttöä siitä, että maksut syrjäyttävät palveluista pienituloisia. THL:n tutkimuksien mukaan sosiaalipalvelujen asiakkaista… Lue loppuun

23. 04 2019

Kirje oikeusasiamiehelle varuskuntien sisäilmaongelmista

Toivon, että oikeusasiamies ottaisi oma-aloitteisissa tarkastuksissaan puolustusvoimissa erityiseksi painopisteekseen sisäilmaongelmat. Useista varuskunnista on jo vuosien ajan noussut julkisuuteen epäilyjä sisäilman laadusta. Senaattikiinteistöt on todennut varuskuntien yleisen heikon kunnon ja ainakin Parolassa sisäilmaongelmat on myös todennettu tutkimuksin. Silti asianmukaisiin toimiin ei ole ryhdytty tai näin on tehty viivytellen. Vastuunjako tilat omistavan Senaattikiinteistöjen ja niitä vuokraavien puolustusvoimien… Lue loppuun

07. 03 2019

Kirjallinen kysymys kirjeäänestyksen käytännöistä

Eduskunnan puhemiehelle Suomen lakiin tuli vuoden 2018 alusta mahdollisuus äänestää kirjeitse yleisissä vaaleissa (HE 101/2017 vp). Vaalilain muutos koskee ulkomailla pysyvästi asuvia ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevia äänioikeutettuja. Jotta kansalainen voi äänestää ulkomailta käsin, pitää tämän tilata äänestyskirje ulkomailla sijaitsevaan osoitteeseen ja todistaa vaalisalaisuuden toteutuminen hankkimalla paikalle kaksi todistajaa, jotka allekirjoittavat lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on… Lue loppuun