Anna

Jag är riksdagsledamot för Vänsterförbundet från och med 2011. Aktiv i Tammerfors stadsfullmäktige för tredje mandatperioden. Jag deltar i den samhälleliga debatten även som kolumnist och författare.

Till mitt yrke är jag sociolog och forskare med fokus på arbetslivet. Till min familj hör tre barn. Vid sidan av husremont är dansbanedans, latinamerikansk dans och argentinsk tango mina hobbyer.

Både som forskare och politiker är det viktigt för mig att utforska saker. Det räcker inte bara med vackra tal, man måste lyssna på olika parter och bege sig ut bland folk för att se med egna ögon – att bo i migrationsarbetarnas barackby, att arbeta på Koukkuniemi åldringshem eller för att intervjua kokerskorna i skolkök.

En tematik som ofta förenar mina böcker och pamfletter är att iakta individens ställning i samhällets maktstrukturer. Jag har skrivit om bland annat inofficiella arbetsmarknader, migration, sexualitet, kvinnans ställning och andlighet.