Eduskunta

27. 02 2018

Ryhmäpuheenvuoro työn murroksesta

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston tulevaisuuselonteosta VNS 6/2017 Katso myös tulevaisuusvaliokunnan lausunto selonteosta TuVM 2/2017   Arvoisa puhemies, kuten niin monesti historiassa aiemminkin, jälleen teknologian kehitys muuttaa, hävittää, luo ja korvaa ammatteja ja työmenetelmiä. Työ siirtyy alustoille ja uusiin ansaintalogiikoihin. Yhä useamman työkaveri on robotti. Samaan aikaan teollisuuden työvoimaosuus jatkaa supistumistaan ja palvelut kasvavat. Siirtolaisten, itsensätyöllistäjien ja… Lue loppuun

22. 02 2018

Toimenpidealoite laiksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen

TOIMENPIDEALOITE laiksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen Eduskunnalle Työntekijöiden tuettu osto-oikeus yritykseen eli niin sanottu worker buyout tarkoittaa yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyä tai yrityskauppaa, jossa keskeisenä tekijänä on työntekijöiden taloudellinen osallistuminen yrityksen pääomittamiseen ja useimmiten myös sen hallintoon ja päätöksentekoon. Työntekijöiden tekemät yritysten haltuunotot voidaan jakaa kolmeen tyyppiin. (Vieta 2015.) ESOP (Employee Share Ownership Plan), joka on… Lue loppuun

07. 02 2018

Kirjallinen kysymys yksityisten perhepäivähoitajien toimeentulosta

Eduskunnan puhemiehelle Julkisen puolen päivähoidon maksut alenivat vuoden 2018 alussa. Muutos on sinällään erinomainen ja kannatettava. Sen tarkoittamattomana seurauksena on kuitenkin ollut yksityisen perhepäivähoidon vetovoiman heikkeneminen: perhepäivähoitajat kokevat, että julkisen päivähoidon maksualennukset houkuttelevat entistä useamman vanhemman valitsemaan lapselleen päiväkodin. Vaikka ilmiön laajuutta on tilastojen puutteessa mahdotonta arvioida, huoli on todellinen.

07. 12 2017

Ryhmäpuheenvuoro eriarvoistumisesta

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro välikysymyksessä eriarvoistumisesta VK 4/2017 vp. Arvoisa puhemies, maailma ei tunne yhteiskuntaa ilman eriarvoisuutta. Kaikista maista tapaamme mekanismeja, jotka suosivat yksiä ohi toisten ja sallivat joidenkin hyötyä muiden työstä.

19. 10 2017

Toimenpidealoite maksuhäiriömerkinnän poistamiseksi maksun suoritettua

TOIMENPIDEALOITE Maksuhäiriömerkinnän poistamiseksi maksun suoritettua Eduskunnalle Ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet jatkuvasti. Maksuhäiriöisiä henkilöitä on Suomessa tällä hetkellä jo yli 370 000, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Erityisen paljon maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet eläkeläisillä, mutta suurimmassa riskiryhmässä ovat 25—34-vuotiaat nuoret miehet, joista jopa 16 prosentilla on maksuhäiriömerkintä. Merkintä estää asuntolainan ja kotivakuutuksen saamisen, luottokortin hankkimisen… Lue loppuun

29. 09 2017

Kansanedustajat jättivät aloitteen saatavuusharkinnasta luopumiseksi

Joukko kansanedustajia jätti tänään lakialoitteen työvoiman saatavuusharkinnasta luopumiseksi. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa jo ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä TE-toimisto selvittää, onko työmarkkinoilla saatavilla työhön sopivaa työvoimaa sekä huolehtii, ettei työntekijän oleskeluluvan myöntäminen estä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman työllistymistä. Aloitteen allekirjoitti yli sata kansanedustajaa. Kansanedustajien mukaan saatavuusharkinta pikemminkin vaikeuttaa työmarkkinoiden toimintaa ja heikentää työntekijöiden autonomiaa kuin suojelee… Lue loppuun

12. 09 2017

Kirjallinen kysymys palkkatuen kiintiöistä

Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2013 työvoimatutkimuksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 90 000 asiakasta, joiden työllistymistä vaikeutti vamma tai sairaus. Heistä 69 000 oli työttömiä työnhakijoita ja pitkäaikaistyöttömiksi laskettavia oli 26 000. Näiden osatyökykyisten ihmisten työllistymisessä on palkkatuella suuri merkitys.

02. 09 2017

Lakialoite työvoiman saatavuusharkinnasta luopumisesta

LAKIALOITE laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleviin, Suomessa työlupaa hakeviin sovellettavasta, ns. työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttaisiin. PERUSTELUT Ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa (1218/2013) säädetään, että ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä tulee työ- ja… Lue loppuun

20. 06 2017

Vasemmiston ryhmäpuhe työn murroksesta

Täysistuntopuhe valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta: Jaettu ymmärrys työn murroksesta (VNS 6/2017 vp). Arvoisa puhemies, vasemmisto kiittää hallitusta erinomaisesta katsauksesta työn murrokseen. Vaikka se tulee myöhään, ei muutos vielä ole karannut politiikan ulottumattomiin. Vielä ehdimme hallita sen riskejä, tarttua sen mahdollisuuksiin ja päättää, millaista yhteiskuntaa haluamme. Tähän kaikkeen tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, miten työ on muuttumassa… Lue loppuun

15. 06 2017

Vastalause työelämäkokeilua koskevaan valiokuntamietintöön

Vastalause työelämä ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön TyVM 6/2017 vp  hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta HE 51/2017 vp. Perustelut Kannatan kokeilua julkisten työvoimapalvelujen alueellisesta tarjoamisesta ja yhdyn näiltä osin työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön. Kokeilun tavoitteet asiakaslähtöisyyden lisäämisestä työvoimapalveluissa ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten vähentämisestä ovat ilman muuta hyviä. Mietinnössä esitetty… Lue loppuun