Eduskunta

02. 09 2017

Lakialoite työvoiman saatavuusharkinnasta luopumisesta

LAKIALOITE laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleviin, Suomessa työlupaa hakeviin sovellettavasta, ns. työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttaisiin. PERUSTELUT Ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa (1218/2013) säädetään, että ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä tulee työ- ja… Lue loppuun

20. 06 2017

Vasemmiston ryhmäpuhe työn murroksesta

Täysistuntopuhe valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta: Jaettu ymmärrys työn murroksesta (VNS 6/2017 vp). Arvoisa puhemies, vasemmisto kiittää hallitusta erinomaisesta katsauksesta työn murrokseen. Vaikka se tulee myöhään, ei muutos vielä ole karannut politiikan ulottumattomiin. Vielä ehdimme hallita sen riskejä, tarttua sen mahdollisuuksiin ja päättää, millaista yhteiskuntaa haluamme. Tähän kaikkeen tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, miten työ on muuttumassa… Lue loppuun

15. 06 2017

Vastalause työelämäkokeilua koskevaan valiokuntamietintöön

Vastalause työelämä ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön TyVM 6/2017 vp  hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta HE 51/2017 vp. Perustelut Kannatan kokeilua julkisten työvoimapalvelujen alueellisesta tarjoamisesta ja yhdyn näiltä osin työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön. Kokeilun tavoitteet asiakaslähtöisyyden lisäämisestä työvoimapalveluissa ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten vähentämisestä ovat ilman muuta hyviä. Mietinnössä esitetty… Lue loppuun

02. 06 2017

Pääseekö vammasta tai sairaudesta kärsivä enää töihin?

-Palkkatuki on osatyökykyisille suomalaisille monesti ainoa mahdollisuus työllistyä, mutta sen käyttöä hankaloittaa pätkittäisyys ja heikko ennakoitavuus: toistuva tuen anominen ja lyhyet tukijaksot eivät tue työllistymistä, Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula sanoo. Kontulan toivoo, että torstaina eduskunnan käsittelyyn tullut lakialoite (LA 20/2017 vp), jolla halutaan parantaa osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia, korjaisi palkkatukijärjestelmän ongelmia. Aloitteessa esitetään osatyökykyisten palkkatuen pidentämistä nykyisestä… Lue loppuun

10. 05 2017

Valinnanvapaus ilman vapautta valita

Arvoisa puhemies, suomalaiset haluavat terveyspalvelujärjestelmän, johon voi luottaa. Josta tietää saavansa nopeaa ja asiantuntevaa apua. Joka kohtelee ihmisiä samanarvoisina – asuinpaikkaan, ikään tai tulotietoihin katsomatta. Tällaista terveysjärjestelmää ei meillä tänä päivänä ole. Suomen terveyspalvelut sijoittuvat OECD-maiden eriarvoisimpiin. Rikkaille on meillä yksityiset lääkäriasemat, köyhille hissuksiin rapautuvat terveyskeskukset. Siinä välissä säätää työterveyshuolto, jonka kattavuus riippuu tilinauhasta. Paperittomat… Lue loppuun

20. 04 2017

Lakialoite julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Eduskunnalle ALOITTEEN SISÄLTÖ Lakialoitteella ehdotetaan osatyökykyisten palkkatuen enimmäiskeston pidentämistä nykyisestä kahdesta vuodesta viiteen vuoteen. Muutokset tehtäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012). Ehdotuksella halutaan parantaa vamman tai sairauden vuoksi pysyvästi osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että osatyökykyisen korotetun palkkatuen (100 %:n tuki) nykyistä 12 kuukauden enimmäisaikaa pidennettäisiin 60 kuukauteen silloin, kun osatyökykyinen työllistyy yhdistyksen,… Lue loppuun

02. 03 2017

Puhe eutanasia-aloitteen lähetekeskustelussa

Olemme saaneet käsittelyyn kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Aihe on kaukana kepeästä, mutta lähellä sitä, mikä on tämän talon ydintä – punnita ja päättää julkisen vallan ja kansalaisten välisestä suhteesta läpi elämän kaaren. Kannatan aloitteen ehdotusta eutanasian laillistamisesta, tiukin reunaehdoin.  Mielestäni tässä suhteessa keskeinen linjaus tehtiin itsemurhan dekriminalisoinnin yhteydessä 1800-luvun lopulla. Silloin vahvistettiin, että valta päättää… Lue loppuun

01. 03 2017

Asiantuntijuus syyniin myös eduskunnassa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula tervehtii ilolla Kuka-asiantuntijayhteisön tänään julkaisemaa selvitystä, joka tarkastelee asiantuntijuutta mediassa. Selvityksessä etsitään syitä sille, miksi median asiantuntijapuheenvuorot kasaantuvat niin suppealle joukolle. Moniäänisempi media vaatisi selvityksen mukaan uusien asiantuntijoiden etsimistä, asiantuntijaverkkojen laajentamista sekä yhteistyön syventämistä. Kontulan mukaan keskustelu ilmiöstä on tärkeää ja tervetullutta. Hän muistuttaa, että tutkimusten mukaan vastaavat ongelmat vaivaavat myös… Lue loppuun

16. 02 2017

Avioliitosta, uskonnosta ja politiikasta

Tänään eduskunta keskustelee (jälleen) samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta ”Aito avioliitto” -kansalaisaloitteen vuoksi. Me poliitikot olemme jälleen saaneet tähän liittyen paljon Raamattu-aiheisia sähköposteja aloitteen puolesta, mutta myös sitä vastaan. Odotettavissa onkin, että tänään keskustellaan ”kristillisistä arvoista” myös täysistuntosalissa. Pidän tällaista lainsäädännön perustelua uskonnolla hyvin ongelmallisena. Ensinnäkin siksi, että koko säädösjärjestelmämme perusoletus on valtion ja kirkon erillisyydessä… Lue loppuun

08. 02 2017

”Kun sinne sossuun edes pääsisi”

Kansanedustaja Anna Kontula tervehtii tänään julkaistua selvitystä osallistumistulosta ristiriitaisin tuntein: vapaaehtoistyön huomioiminen työvoimapolitiikassa on tervetullut avaus, mutta vaatimus uudesta työvelvoitteesta kohtaa huonosti tosielämän realiteetit.