Eduskunta

02. 03 2017

Puhe eutanasia-aloitteen lähetekeskustelussa

Olemme saaneet käsittelyyn kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Aihe on kaukana kepeästä, mutta lähellä sitä, mikä on tämän talon ydintä – punnita ja päättää julkisen vallan ja kansalaisten välisestä suhteesta läpi elämän kaaren. Kannatan aloitteen ehdotusta eutanasian laillistamisesta, tiukin reunaehdoin.  Mielestäni tässä suhteessa keskeinen linjaus tehtiin itsemurhan dekriminalisoinnin yhteydessä 1800-luvun lopulla. Silloin vahvistettiin, että valta päättää… skikke Lue loppuun

01. 03 2017

Asiantuntijuus syyniin myös eduskunnassa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula tervehtii ilolla Kuka-asiantuntijayhteisön tänään julkaisemaa selvitystä, joka tarkastelee asiantuntijuutta mediassa. Selvityksessä etsitään syitä sille, miksi median asiantuntijapuheenvuorot kasaantuvat niin suppealle joukolle. Moniäänisempi media vaatisi selvityksen mukaan uusien asiantuntijoiden etsimistä, asiantuntijaverkkojen laajentamista sekä yhteistyön syventämistä. Kontulan mukaan keskustelu ilmiöstä on tärkeää ja tervetullutta. Hän muistuttaa, että tutkimusten mukaan vastaavat ongelmat vaivaavat myös… skikke Lue loppuun

16. 02 2017

Avioliitosta, uskonnosta ja politiikasta

Tänään eduskunta keskustelee (jälleen) samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta ”Aito avioliitto” -kansalaisaloitteen vuoksi. Me poliitikot olemme jälleen saaneet tähän liittyen paljon Raamattu-aiheisia sähköposteja aloitteen puolesta, mutta myös sitä vastaan. Odotettavissa onkin, että tänään keskustellaan ”kristillisistä arvoista” myös täysistuntosalissa. Pidän tällaista lainsäädännön perustelua uskonnolla hyvin ongelmallisena. Ensinnäkin siksi, että koko säädösjärjestelmämme perusoletus on valtion ja kirkon erillisyydessä… skikke Lue loppuun

08. 02 2017

”Kun sinne sossuun edes pääsisi”

Kansanedustaja Anna Kontula tervehtii tänään julkaistua selvitystä osallistumistulosta ristiriitaisin tuntein: vapaaehtoistyön huomioiminen työvoimapolitiikassa on tervetullut avaus, mutta vaatimus uudesta työvelvoitteesta kohtaa huonosti tosielämän realiteetit.

08. 11 2016

Yrittäjille digitaalinen työkalupakki – yritystuen seuraava sukupolvi

Vasemmistoliitto ehdottaa osana vaihtoehtobudjettiaan, että eduskunta kohdentaa vuoden 2017 talousarviossaan 10 miljoonaa euroa avoimen yrittäjäalustan rakentamiseen. Kansanedustaja Anna Kontula jätti tänään eduskunnalle toimenpidealoitteen, jossa avataan tarkemmin avoimen, digitaalisen työkalupakin rakentamista yrittäjien ja itsensätyöllistäjien käyttöön.

05. 10 2016

Ongelma on poliittinen väkivalta, ei ääriliikkeet

Arvoisa puhemies, Viime aikaisessa keskustelussa on poliittinen väkivalta toistuvasti liitetty ääriliikkeisiin. Se ei ole viisasta, tai edes totta. Suurin osa radikaaleista liikkeistä ei väkivaltaa hyväksy saati harjoita. Toisaalta historia tuntee esimerkkejä, joissa väkivaltaa käyttävät poliittisen kartan keskiryhmät.

31. 08 2016

Kirjallinen kysymys sakkojen määräytymisperusteista

Eduskunnan puhemiehelle Hallitus tuplasi rikesakot vuoden 2016 alussa tavoitteenaan nostaa rikesakkokertymää. Sakkojen korotukset perustuvat hallitusohjelmaan ja ovat osa julkisen talouden sopeutustoimia. Korotus ei kuitenkaan johtanut hallituksen toivomiin tuloksiin ja nyt suunnitteilla onkin uusi korotus sakkokertymän kasvattamiseksi. (HE 1/2016). Lehtitietojen mukaan poliisissa mietitään parhaillaan myös rikesakkokynnyksen alentamista. 

22. 06 2016

Kirjallinen kysymys maksuhäiriömerkinnän poistamisesta ja oikeudesta sähköiseen tunnistautumiseen

Eduskunnan puhemiehelle Ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet jatkuvasti. Maksuhäiriöisiä henkilöitä on Suomessa tällä hetkellä jo yli 370 000, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Erityisen paljon maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet eläkeläisillä, mutta suurimmassa riskiryhmässä ovat 25—34-vuotiaat nuoret miehet, joista jopa 16 prosentilla on maksuhäiriömerkintä.

16. 06 2016

Toimenpidealoite perheenyhdistämisen toimeentuloedellytyksen muuttamiseksi vakuuspohjaiseksi

Eduskunnalle Oleskeluluvan myöntäminen perhesiteen perusteella kolmannen valtion kansalaisen perheenjäsenelle edellyttää turvattua toimeentuloa, ellei ulkomaalaislaissa toisin säädetä. Hallituksen esityksen (HE 28/2003) mukaan toimeentuloedellytyksen ajatuksena on, että yhteiskunta ei vastaisi ulkomaalaisen oleskelusta aiheutuvista kustannuksista, vaan kustannukset hoitaisi oleskeluluvan saaja itse, hänen perheenjäsenensä tai muu taho.