Eduskunta

10. 05 2017

Valinnanvapaus ilman vapautta valita

Arvoisa puhemies, suomalaiset haluavat terveyspalvelujärjestelmän, johon voi luottaa. Josta tietää saavansa nopeaa ja asiantuntevaa apua. Joka kohtelee ihmisiä samanarvoisina – asuinpaikkaan, ikään tai tulotietoihin katsomatta. Tällaista terveysjärjestelmää ei meillä tänä päivänä ole. Suomen terveyspalvelut sijoittuvat OECD-maiden eriarvoisimpiin. Rikkaille on meillä yksityiset lääkäriasemat, köyhille hissuksiin rapautuvat terveyskeskukset. Siinä välissä säätää työterveyshuolto, jonka kattavuus riippuu tilinauhasta. Paperittomat… skikke Lue loppuun

20. 04 2017

Lakialoite julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Eduskunnalle ALOITTEEN SISÄLTÖ Lakialoitteella ehdotetaan osatyökykyisten palkkatuen enimmäiskeston pidentämistä nykyisestä kahdesta vuodesta viiteen vuoteen. Muutokset tehtäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012). Ehdotuksella halutaan parantaa vamman tai sairauden vuoksi pysyvästi osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että osatyökykyisen korotetun palkkatuen (100 %:n tuki) nykyistä 12 kuukauden enimmäisaikaa pidennettäisiin 60 kuukauteen silloin, kun osatyökykyinen työllistyy yhdistyksen,… skikke Lue loppuun

02. 03 2017

Puhe eutanasia-aloitteen lähetekeskustelussa

Olemme saaneet käsittelyyn kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Aihe on kaukana kepeästä, mutta lähellä sitä, mikä on tämän talon ydintä – punnita ja päättää julkisen vallan ja kansalaisten välisestä suhteesta läpi elämän kaaren. Kannatan aloitteen ehdotusta eutanasian laillistamisesta, tiukin reunaehdoin.  Mielestäni tässä suhteessa keskeinen linjaus tehtiin itsemurhan dekriminalisoinnin yhteydessä 1800-luvun lopulla. Silloin vahvistettiin, että valta päättää… skikke Lue loppuun

01. 03 2017

Asiantuntijuus syyniin myös eduskunnassa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula tervehtii ilolla Kuka-asiantuntijayhteisön tänään julkaisemaa selvitystä, joka tarkastelee asiantuntijuutta mediassa. Selvityksessä etsitään syitä sille, miksi median asiantuntijapuheenvuorot kasaantuvat niin suppealle joukolle. Moniäänisempi media vaatisi selvityksen mukaan uusien asiantuntijoiden etsimistä, asiantuntijaverkkojen laajentamista sekä yhteistyön syventämistä. Kontulan mukaan keskustelu ilmiöstä on tärkeää ja tervetullutta. Hän muistuttaa, että tutkimusten mukaan vastaavat ongelmat vaivaavat myös… skikke Lue loppuun

16. 02 2017

Avioliitosta, uskonnosta ja politiikasta

Tänään eduskunta keskustelee (jälleen) samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta ”Aito avioliitto” -kansalaisaloitteen vuoksi. Me poliitikot olemme jälleen saaneet tähän liittyen paljon Raamattu-aiheisia sähköposteja aloitteen puolesta, mutta myös sitä vastaan. Odotettavissa onkin, että tänään keskustellaan ”kristillisistä arvoista” myös täysistuntosalissa. Pidän tällaista lainsäädännön perustelua uskonnolla hyvin ongelmallisena. Ensinnäkin siksi, että koko säädösjärjestelmämme perusoletus on valtion ja kirkon erillisyydessä… skikke Lue loppuun

08. 02 2017

”Kun sinne sossuun edes pääsisi”

Kansanedustaja Anna Kontula tervehtii tänään julkaistua selvitystä osallistumistulosta ristiriitaisin tuntein: vapaaehtoistyön huomioiminen työvoimapolitiikassa on tervetullut avaus, mutta vaatimus uudesta työvelvoitteesta kohtaa huonosti tosielämän realiteetit.

08. 11 2016

Yrittäjille digitaalinen työkalupakki – yritystuen seuraava sukupolvi

Vasemmistoliitto ehdottaa osana vaihtoehtobudjettiaan, että eduskunta kohdentaa vuoden 2017 talousarviossaan 10 miljoonaa euroa avoimen yrittäjäalustan rakentamiseen. Kansanedustaja Anna Kontula jätti tänään eduskunnalle toimenpidealoitteen, jossa avataan tarkemmin avoimen, digitaalisen työkalupakin rakentamista yrittäjien ja itsensätyöllistäjien käyttöön.

05. 10 2016

Ongelma on poliittinen väkivalta, ei ääriliikkeet

Arvoisa puhemies, Viime aikaisessa keskustelussa on poliittinen väkivalta toistuvasti liitetty ääriliikkeisiin. Se ei ole viisasta, tai edes totta. Suurin osa radikaaleista liikkeistä ei väkivaltaa hyväksy saati harjoita. Toisaalta historia tuntee esimerkkejä, joissa väkivaltaa käyttävät poliittisen kartan keskiryhmät.

31. 08 2016

Kirjallinen kysymys sakkojen määräytymisperusteista

Eduskunnan puhemiehelle Hallitus tuplasi rikesakot vuoden 2016 alussa tavoitteenaan nostaa rikesakkokertymää. Sakkojen korotukset perustuvat hallitusohjelmaan ja ovat osa julkisen talouden sopeutustoimia. Korotus ei kuitenkaan johtanut hallituksen toivomiin tuloksiin ja nyt suunnitteilla onkin uusi korotus sakkokertymän kasvattamiseksi. (HE 1/2016). Lehtitietojen mukaan poliisissa mietitään parhaillaan myös rikesakkokynnyksen alentamista.