Eduskunta

07. 12 2017

Ryhmäpuheenvuoro eriarvoistumisesta

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro välikysymyksessä eriarvoistumisesta VK 4/2017 vp. Arvoisa puhemies, maailma ei tunne yhteiskuntaa ilman eriarvoisuutta. Kaikista maista tapaamme mekanismeja, jotka suosivat yksiä ohi toisten ja sallivat joidenkin hyötyä muiden työstä.

19. 10 2017

Toimenpidealoite maksuhäiriömerkinnän poistamiseksi maksun suoritettua

TOIMENPIDEALOITE Maksuhäiriömerkinnän poistamiseksi maksun suoritettua Eduskunnalle Ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet jatkuvasti. Maksuhäiriöisiä henkilöitä on Suomessa tällä hetkellä jo yli 370 000, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Erityisen paljon maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet eläkeläisillä, mutta suurimmassa riskiryhmässä ovat 25—34-vuotiaat nuoret miehet, joista jopa 16 prosentilla on maksuhäiriömerkintä. Merkintä estää asuntolainan ja kotivakuutuksen saamisen, luottokortin hankkimisen… skikke Lue loppuun

29. 09 2017

Kansanedustajat jättivät aloitteen saatavuusharkinnasta luopumiseksi

Joukko kansanedustajia jätti tänään lakialoitteen työvoiman saatavuusharkinnasta luopumiseksi. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa jo ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä TE-toimisto selvittää, onko työmarkkinoilla saatavilla työhön sopivaa työvoimaa sekä huolehtii, ettei työntekijän oleskeluluvan myöntäminen estä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman työllistymistä. Aloitteen allekirjoitti yli sata kansanedustajaa. Kansanedustajien mukaan saatavuusharkinta pikemminkin vaikeuttaa työmarkkinoiden toimintaa ja heikentää työntekijöiden autonomiaa kuin suojelee… skikke Lue loppuun

12. 09 2017

Kirjallinen kysymys palkkatuen kiintiöistä

Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2013 työvoimatutkimuksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 90 000 asiakasta, joiden työllistymistä vaikeutti vamma tai sairaus. Heistä 69 000 oli työttömiä työnhakijoita ja pitkäaikaistyöttömiksi laskettavia oli 26 000. Näiden osatyökykyisten ihmisten työllistymisessä on palkkatuella suuri merkitys.

02. 09 2017

Lakialoite työvoiman saatavuusharkinnasta luopumisesta

LAKIALOITE laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleviin, Suomessa työlupaa hakeviin sovellettavasta, ns. työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttaisiin. PERUSTELUT Ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa (1218/2013) säädetään, että ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä tulee työ- ja… skikke Lue loppuun

20. 06 2017

Vasemmiston ryhmäpuhe työn murroksesta

Täysistuntopuhe valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta: Jaettu ymmärrys työn murroksesta (VNS 6/2017 vp). Arvoisa puhemies, vasemmisto kiittää hallitusta erinomaisesta katsauksesta työn murrokseen. Vaikka se tulee myöhään, ei muutos vielä ole karannut politiikan ulottumattomiin. Vielä ehdimme hallita sen riskejä, tarttua sen mahdollisuuksiin ja päättää, millaista yhteiskuntaa haluamme. Tähän kaikkeen tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, miten työ on muuttumassa… skikke Lue loppuun

15. 06 2017

Vastalause työelämäkokeilua koskevaan valiokuntamietintöön

Vastalause työelämä ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön TyVM 6/2017 vp  hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta HE 51/2017 vp. Perustelut Kannatan kokeilua julkisten työvoimapalvelujen alueellisesta tarjoamisesta ja yhdyn näiltä osin työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön. Kokeilun tavoitteet asiakaslähtöisyyden lisäämisestä työvoimapalveluissa ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten vähentämisestä ovat ilman muuta hyviä. Mietinnössä esitetty… skikke Lue loppuun

02. 06 2017

Pääseekö vammasta tai sairaudesta kärsivä enää töihin?

-Palkkatuki on osatyökykyisille suomalaisille monesti ainoa mahdollisuus työllistyä, mutta sen käyttöä hankaloittaa pätkittäisyys ja heikko ennakoitavuus: toistuva tuen anominen ja lyhyet tukijaksot eivät tue työllistymistä, Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula sanoo. Kontulan toivoo, että torstaina eduskunnan käsittelyyn tullut lakialoite (LA 20/2017 vp), jolla halutaan parantaa osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia, korjaisi palkkatukijärjestelmän ongelmia. Aloitteessa esitetään osatyökykyisten palkkatuen pidentämistä nykyisestä… skikke Lue loppuun

10. 05 2017

Valinnanvapaus ilman vapautta valita

Arvoisa puhemies, suomalaiset haluavat terveyspalvelujärjestelmän, johon voi luottaa. Josta tietää saavansa nopeaa ja asiantuntevaa apua. Joka kohtelee ihmisiä samanarvoisina – asuinpaikkaan, ikään tai tulotietoihin katsomatta. Tällaista terveysjärjestelmää ei meillä tänä päivänä ole. Suomen terveyspalvelut sijoittuvat OECD-maiden eriarvoisimpiin. Rikkaille on meillä yksityiset lääkäriasemat, köyhille hissuksiin rapautuvat terveyskeskukset. Siinä välissä säätää työterveyshuolto, jonka kattavuus riippuu tilinauhasta. Paperittomat… skikke Lue loppuun

20. 04 2017

Lakialoite julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Eduskunnalle ALOITTEEN SISÄLTÖ Lakialoitteella ehdotetaan osatyökykyisten palkkatuen enimmäiskeston pidentämistä nykyisestä kahdesta vuodesta viiteen vuoteen. Muutokset tehtäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012). Ehdotuksella halutaan parantaa vamman tai sairauden vuoksi pysyvästi osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että osatyökykyisen korotetun palkkatuen (100 %:n tuki) nykyistä 12 kuukauden enimmäisaikaa pidennettäisiin 60 kuukauteen silloin, kun osatyökykyinen työllistyy yhdistyksen,… skikke Lue loppuun