Eduskunta

20. 08 2021

Suomen tehtävä kaikkensa Afganistanin siviilien suojelemiseksi

Arvoisa puhemies, Lähes koko maailma jakaa huolen Talebanien paluusta valtaan Afganistanissa. Monelle tämä huoli on myös kuristavaa pelkoa läheisen turvallisuuden ja jopa hengen puolesta. Afganistanissa on parhaillaan vaarassa Suomen kansalaisia, Suomessa asuvia sekä heidän perheenjäseniään. Vaarassa on myös paljon ihmisiä, jotka ovat auttaneet ja tukeneet Suomea tai tehneet Suomelle töitä – joko suoraan tai alihankintasopimuksella…. Lue loppuun

02. 06 2021

Asehankinnoissa huomioitava ulko- ja ihmisoikeuspoliittiset vaikutukset

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jätti tänään lakialoitteen, jonka mukaan Suomen tulisi ottaa asehankinnoissaan huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. -Aseiden vientiä säännellään jo nykyisin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ulkoministeriö arvioi ennen vientilupaa kaupan ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. Aseiden hankintaprosessissa ei vastaavaa mekanismia kuitenkaan ole, Kontula sanoo. Lakialoitteessa esitetään, että jatkossa myös asehankinnoissa olisi huomioitava… Lue loppuun

14. 04 2021

Toimenpidealoite Ekologisen siirtymän joukkojen perustamiseksi Suomeen

Eduskunnalle Suomi on sitoutunut muuttumaan hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiiviseksi nopeasti sen jälkeen. Muutos edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen jatkuvaa ja aktiivista vähentämistä, siis laajoja päivityksiä energian käyttöön, infrastruktuuriin ja materiaalivirtoihin. Samaan aikaan olisi selätettävä myös muita merkittäviä ympäristöhaasteita, Suomen kannalta näistä ehkä merkittävimpänä luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Näin valtavaa muutosta ei ole mahdollista toteuttaa ilman laajaa… Lue loppuun

03. 02 2021

Ulkomaisen työvoiman riistoon puututaan työntekijöiden autonomiaa vahvistamalla

Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula tervehtii ilolla hallituksen esityksiä hyväksikäytön uhrin työnteko-oikeuden laajentamisesta ja kausityöntekijän mahdollisuudesta vaihtaa työnantajaa. Esitykset tulevat tänään lähetekeskusteluun. –  Vaikka esitetyt muutokset ovat melko pieniä, niiden taustalla on iso uutinen: työvoiman hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan liittyvässä politiikassa on vihdoin tapahtumassa paradigmamuutos. Nyt on pysähdytty tunnistamaan ilmiön syitä ja… Lue loppuun

03. 12 2020

Toimenpidealoite laiksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen

Eduskunnalle Työntekijöiden tuettu osto-oikeus yritykseen eli niin sanottu worker buyout tarkoittaa yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyä tai yrityskauppaa, jossa keskeisenä tekijänä on työntekijöiden taloudellinen osallistuminen yrityksen pääomittamiseen ja useimmiten myös sen hallintoon ja päätöksentekoon. Työntekijöiden tekemät yritysten haltuunotot voidaan jakaa kolmeen tyyppiin. (Vieta 2015) ESOP (Employee Share Ownership Plan), joka on USA:ssa kehitetty malli, jossa yritys myy osakkeitaan… Lue loppuun

13. 11 2020

Lakialoite vankien oikeudesta kirjastopalveluihin

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa esitetään vankeuslakia muutettavaksi siten, että vangin pääsyä vankilan kirjastoon ei voitaisi evätä yleisesti päihtymyksen tai vankilan järjestyksen tai turvallisuuden vaarantamisen perusteella, vaan pelkästään kirjastossa käynnin häiritsemisen perusteella ja vain määräajaksi. Oikeus kirjastopalveluiden käyttöön on keskeinen perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen sivistyksellisten oikeuksien sekä sananvapauden kannalta. PERUSTELUT Kirjastoverkosto on Suomen laajin… Lue loppuun

01. 10 2020

Toimenpidealoite ehkäisevän toimeentulotuen vahvistamiseksi

Eduskunnalle Toimeentulotukilain 13 §:n mukaan kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea mm. asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkkinäisen heikentymisen lieventämiseksi sekä aktivoimisen tai omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi. Kuntien käytännöt ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisessä ovat kirjavat. Osassa kunnista on käytössä erilliset ohjeet, kun taas toisissa harkinta jää yksittäisen sosiaalityöntekijän varaan. Vuonna 2018 etuutta saaneiden osuudet vaihtelevat kuntakohtaisesti 0,1 prosentista 3,8… Lue loppuun

09. 09 2020

Toimenpidealoite työehtoshoppailun hillitsemiseksi

Eduskunnalle Työehtoshoppailulla tarkoitetaan työntekijöiden siirtämistä työnantajalle edullisemman työehtosopimuksen piiriin. Työnantaja siis valitsee lain puitteissa edullisimman työehtosopimuksen yleensä laskeakseen palkkakustannuksia tai heikentääkseen työehtoja. Työehtoshoppailua perustellaan työnantajapuolen näkökulmasta kustannussäästöillä ja kilpailutilanteella. Työehtoshoppailun kustannukset kuitenkin lankeavat työntekijöiden ja yhteiskunnan maksettaviksi. Pienet palkat ja heikot työehdot pakottavat työntekijät usein yhteiskunnan turvaverkkojen varaan. Ensisijainen mahdollisuus ja valta hillitä työehtoshoppailua on… Lue loppuun

12. 06 2020

Kirjallinen kysymys sovitellun työttömyysetuuden ongelmista

Eduskunnan puhemiehelle Työttömyysturvan maksatuksessa siirryttiin 1.4.2019 alkaen maksuperusteiseen sovitteluun. Osa-aikatyöstä ja alle kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä ansaitut tulot vaikuttavat sovitellun päivärahan määrään siis maksukuukautena, eikä ansainta-ajankohdalla ole enää merkitystä. Muutoksella pyrittiin tulorekisteriä hyödyntämällä nopeuttamaan työttömyysturvan maksatusta ja tasoittamaan soviteltua etuutta saavien tulovirtaa. Muutos on kuitenkin johtanut myös työsuhteen perusteella työttömiä eriarvoistaviin tilanteisiin. Maksuperusteinen sovittelu voi… Lue loppuun

13. 02 2020

Keskustelualoite kansallisesta päihdepolitiikasta

Eduskunnan puhemiehelle Päihteet ovat merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö. Niillä on näkyvä rooli suomalaisessa kulttuurissa romaanikirjallisuudesta sketsisarjoihin ja ne ovat osa monia juhlatilaisuuksia. Toisaalta yhtä lailla tuttua on suomalaisille päihteiden varjopuoli: Alkoholin ongelmakäyttäjiä on Suomessa arviointikriteeristä riippuen 300 000 – 500 000 ja huumeiden ongelmista kärsiviäkin on jo kymmeniä tuhansia. Päihdeongelmista kärsivien joukkoa kasvattavat edelleen paitsi heidän läheisensä,… Lue loppuun