Eduskunta

03. 06 2016

Elämänkatsomustieto vapaasti valittavaksi

LAKIALOITE

laiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään perusopetuslakia ja lukiolakia muutettavaksi siten, että vapaus valita joko elämänkatsomustiedon tai uskonnon opetus koskee … Lue loppuun

20. 04 2016

Suomi tarvitsee minimipalkan – nyt!

Arvoisa (rouva) puhemies,

koko modernin ajan työmarkkinoiden ytimessä on ajatus palkkatyöstä – siis siitä, että työmarkkinoiden perustoimijoita ovat aikaansa myyvä työntekijä sekä sitä ostava työnantaja. Lisäksi vähintään viimeiset 150 vuotta … Lue loppuun

01. 04 2016

Kirjallinen kysymys hätämajoituksen puutteista

Eduskunnan puhemiehelle

Kuluneen talven aikana on pääkaupunkiseudulla jäänyt toistuvasti ihmisiä yöksi ulos pakkaseen. Helsingissä Paperittomat -hankkeen ja 11:sta muun järjestön kannanoton mukaan ainakin 14 ihmistä jäi vaille hätämajoitusta tammikuussa 2016. … Lue loppuun

31. 03 2016

Vasemmisto vaatii 10 euron minimipalkkaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää torstaina lakialoitteen 10 euron minimipalkasta. Vähimmäispalkat määräytyisivät jatkossakin työehtosopimusten mukaan, mutta laki asettaisi vähimmäispalkan, jota pienempää korvausta ei palkansaajalle voi maksaa.… Lue loppuun

10. 02 2016

Kirjallinen kysymys asumistukilain ruokakunnan määritelmästä

Asumistukilaki lähtee ruokakunnan käsitteestä. Tämä tarkoittaa, että samassa osoitteessa asuvat henkilöt muodostavat automaattisesti yhden ruokakunnan, jonka taloutta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena asumistukea myönnettäessä. (938/2014.) Näin ollen ruokakunnan saamat kokonaistulot vaikuttavat suoraan … Lue loppuun

09. 12 2015

Hallitus käynnisti projektin työelämän huonontamiseksi

Arvoisa puhemies,

avoimessa markkinataloudessa valtiovallan keinot vaikuttaa työllisyyteen ovat rajalliset. Työpaikkojen määrään vaikuttavat globaalit taloussuhdanteet, väestörakenne, vientisektorin uudistumiskyky ja monet muut seikat, joista demokraattinen päätöksenteko saa huonosti otetta.

Jotakin on … Lue loppuun

24. 11 2015

Kirjallinen kysymys perintöverosta riitatilanteissa

Eduskunnan puhemiehelle

Perintöveroa tulee lain mukaan suorittaa perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa sekä perillisen että testamentinsaajan osalta perinnönjättäjän kuolemasta.… Lue loppuun