Eduskunta

05. 10 2016

Ongelma on poliittinen väkivalta, ei ääriliikkeet

Arvoisa puhemies,

Viime aikaisessa keskustelussa on poliittinen väkivalta toistuvasti liitetty ääriliikkeisiin. Se ei ole viisasta, tai edes totta. Suurin osa radikaaleista liikkeistä ei väkivaltaa hyväksy saati harjoita. Toisaalta historia tuntee … Lue loppuun

31. 08 2016

Kirjallinen kysymys sakkojen määräytymisperusteista

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitus tuplasi rikesakot vuoden 2016 alussa tavoitteenaan nostaa rikesakkokertymää. Sakkojen korotukset perustuvat hallitusohjelmaan ja ovat osa julkisen talouden sopeutustoimia. Korotus ei kuitenkaan johtanut hallituksen toivomiin tuloksiin ja nyt … Lue loppuun

03. 06 2016

Elämänkatsomustieto vapaasti valittavaksi

LAKIALOITE

laiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään perusopetuslakia ja lukiolakia muutettavaksi siten, että vapaus valita joko elämänkatsomustiedon tai uskonnon opetus koskee … Lue loppuun

20. 04 2016

Suomi tarvitsee minimipalkan – nyt!

Arvoisa (rouva) puhemies,

koko modernin ajan työmarkkinoiden ytimessä on ajatus palkkatyöstä – siis siitä, että työmarkkinoiden perustoimijoita ovat aikaansa myyvä työntekijä sekä sitä ostava työnantaja. Lisäksi vähintään viimeiset 150 vuotta … Lue loppuun

01. 04 2016

Kirjallinen kysymys hätämajoituksen puutteista

Eduskunnan puhemiehelle

Kuluneen talven aikana on pääkaupunkiseudulla jäänyt toistuvasti ihmisiä yöksi ulos pakkaseen. Helsingissä Paperittomat -hankkeen ja 11:sta muun järjestön kannanoton mukaan ainakin 14 ihmistä jäi vaille hätämajoitusta tammikuussa 2016. … Lue loppuun

31. 03 2016

Vasemmisto vaatii 10 euron minimipalkkaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää torstaina lakialoitteen 10 euron minimipalkasta. Vähimmäispalkat määräytyisivät jatkossakin työehtosopimusten mukaan, mutta laki asettaisi vähimmäispalkan, jota pienempää korvausta ei palkansaajalle voi maksaa.… Lue loppuun

10. 02 2016

Kirjallinen kysymys asumistukilain ruokakunnan määritelmästä

Asumistukilaki lähtee ruokakunnan käsitteestä. Tämä tarkoittaa, että samassa osoitteessa asuvat henkilöt muodostavat automaattisesti yhden ruokakunnan, jonka taloutta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena asumistukea myönnettäessä. (938/2014.) Näin ollen ruokakunnan saamat kokonaistulot vaikuttavat suoraan … Lue loppuun

09. 12 2015

Hallitus käynnisti projektin työelämän huonontamiseksi

Arvoisa puhemies,

avoimessa markkinataloudessa valtiovallan keinot vaikuttaa työllisyyteen ovat rajalliset. Työpaikkojen määrään vaikuttavat globaalit taloussuhdanteet, väestörakenne, vientisektorin uudistumiskyky ja monet muut seikat, joista demokraattinen päätöksenteko saa huonosti otetta.

Jotakin on … Lue loppuun