Poliittinen osallistuminen on jokaisen perusoikeus

Vasemmistoliiton kansanedustajat Anna Kontula ja Aino-Kaisa Pekonen vaativat täysiä poliittisia oikeuksia kaikille, myös työttömille ja vammaisille. Jokaisen on pystyttävä vastaanottamaan luottamustoimi vaarantamatta perustoimeentuloaan. Jos esimerkiksi kuntouttavasta työtoiminnasta on poissa luottamustoimen vuoksi, voi se johtaa työllistymistä edistävän palvelun keskeyttämiseen ja etuuksien alenemiseen. Pahimmillaan luottamustoimen vastaanottaminen ja hoitaminen merkitsee siis kuntoutujalle rangaistusluonteista perusosan leikkausta. Kansanedustajat katsovat, että poliittinen osallistuminen on kuitenkin jokaisen perusoikeus ja se tulee turvata.

– Yksilön mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sekä vaikuttaa häntä itseään koskevaan poliittiseen päätöksentekoon on perustusoikeus, joka kuuluu kaikille – myös työttömille ja kuntoutujille, Kontula sanoo.

Työllistymistä edistävän palvelun, kuten kuntouttavan työtoiminnan, kohdalla ei luottamustoimea katsota hyväksyttäväksi poissaoloksi, vaikka se tukisi työttömän kuntoutumista. Koska työttömyysturvalaki ei erikseen huomioi luottamustoimia, ei luottamustoimen ole katsottu olevan riittävä syys poissaoloon työllistymistä edistävästä palvelusta.

– On ongelmallista ja väärin, että perustoimeentulon menettämisen uhalla voidaan pakottaa toimintaan, jossa poliittinen osallistuminen on estetty, kritisoi Pekonen.

Työttömyysturvalaissa säädetään oikeudesta työttömyysetuuteen työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Sen mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen kuntouttavan työtoiminnan aikana niiltä päiviltä, joina hän ei osallistu palveluun, ellei poissaolo johdu työkyvyttömyydestä, kerrallaan enintään neljän työpäivän ajalta alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta tai työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä syystä.

– Esimerkiksi monelle vammaiselle ihmiselle työllistävät ja kuntouttavat palvelut ovat tärkeä väylä työelämään osallistumiseen. Sen varjolla ei saa kuitenkaan sulkea heitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuolelle, kansanedustajat linjaavat.

Kontula ja Pekonen ovat jättäneet ministerille kirjallisen kysymyksen asiasta. Siinä kysytään mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä poliittisen osallistumisoikeuden turvaamiseksi.

Vaalit 2015 | Jätä kommentti