Uusimmat artikkelit

BLOGI Katso kaikki

19. 09 2017

Suunnitellaanko perhevapaat mielikuvitusvanhemmille?

Puolueet, työmarkkinaosapuolet ja järjestöt ovat yksimielisiä siitä, että näin ei voi jatkua. Pienten lasten hoitoon tarkoitetut etuudet on järjestettävä uusiksi, jotta vanhempien työllisyysastetta, naisten ansioita ja miesten hoivavastuuta saataisiin nostettua. … Lue loppuun

09. 08 2017

Ketkuilun lyhyt oppimäärä

Ystäväni osallistui korkeakoulun pääsykokeeseen. Kun hän oli palauttamassa vastauspaperiaan, kokeen valvoja tiedusteli, onko hän hakemassa opiskelupaikkaa vai työttömyysturvaa. Vastausten perusteella paperit lajiteltiin kahteen pinoon.

Oudon menettelyn takana on säännös, jonka Lue loppuun

08. 08 2017

Liikunnan kynnyksistä

Liikunta kuuluu samaan kategoriaan unen, ruuan ja muiden biologisten välttämättömyyksien kanssa. Pysyäkseen hengissä on ihmisen liikuttava, tavalla tai toisella, ainakin jonkin verran. Siksi liikunta on kaikkien asia.

Valitettavasti liikunnan instituutiot Lue loppuun

EDUSKUNTA Katso kaikki

12. 09 2017

Kirjallinen kysymys palkkatuen kiintiöistä

Eduskunnan puhemiehelle

Vuoden 2013 työvoimatutkimuksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 90 000 asiakasta, joiden työllistymistä vaikeutti vamma tai sairaus. Heistä 69 000 oli työttömiä työnhakijoita ja pitkäaikaistyöttömiksi laskettavia oli 26 … Lue loppuun

02. 09 2017

Lakialoite työvoiman saatavuusharkinnasta luopumisesta

LAKIALOITE

laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleviin, Suomessa työlupaa hakeviin … Lue loppuun

20. 06 2017

Vasemmiston ryhmäpuhe työn murroksesta

Täysistuntopuhe valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta: Jaettu ymmärrys työn murroksesta (VNS 6/2017 vp).

Arvoisa puhemies,

vasemmisto kiittää hallitusta erinomaisesta katsauksesta työn murrokseen. Vaikka se tulee myöhään, ei muutos vielä … Lue loppuun

VIIMEISIN JULKAISU Katso kaikki julkaisut

13. 12 2016

Luokkalaki – Miten Suomen lait ja viranomaiset syrjivät työväenluokkaa, Into 2016

Luokkalaki -pamfletti kuvaa, miten Suomen lait ja viranomaiskäytännöt ovat täynnä sosioekonomista syrjintää ja eriarvoisuutta. Samalla kun me tunnistamme muita syrjinnän muotoja yhä paremmin, luokkasyrjinnälle on virallinen Suomi lähes sokea.

Osta