Kirjallinen kysymys pitkäaikaistyöttömien yksityisyyden suojasta

Eduskunnan puhemiehelle

Ihmisten terveystietojen käsittelyä ohjaa laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159). Laissa on erikseen säädetty, kuka pääsee lukemaan potilastietoja, ja kuka saa tehdä tietoihin merkintöjä. Sen lisäksi potilastietojärjestelmässä on lokimuisti, joka tallentaa tiedot jokaisesta katselukerrasta. Samanlainen loki on myös esimerkiksi poliisin rekistereissä. Lue loppuun

Eduskunta | 3 kommenttia

Eriävä mielipide valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon valtiovarainvaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020 (VNS 3/2016 vp)

Eriävä mielipide Lue loppuun

Eduskunta | Jätä kommentti

Suomen rikkaus perustuu työhön, ei vyönkiristyksiin

- Suomi on rikas maa. Meillä on varaa taata jokaiselle riittävä toimeentulo, asunto, terveydenhuolto ja koulutus. Meillä on varaa täyttää kehitysyhteistyösitoumuksemme ja pitää kiinni kansainvälisistä ihmisoikeusnormeista, Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula muistutti vappupuheessaan Jyväskylässä. Lue loppuun

Blogi | Jätä kommentti

Terveisiä EI-puolueesta

Kun poliitikko syyttää toista ”muutosvastarinnasta”, kyse on yleensä erimielisyydestä. Siis siitä, että omat hyvät ideani eivät jonkun toisen mielestä olleetkaan niin loistavia. Lue loppuun

Blogi | 1 kommentti

Suomi tarvitsee minimipalkan – nyt!

Arvoisa (rouva) puhemies,

koko modernin ajan työmarkkinoiden ytimessä on ajatus palkkatyöstä – siis siitä, että työmarkkinoiden perustoimijoita ovat aikaansa myyvä työntekijä sekä sitä ostava työnantaja. Lisäksi vähintään viimeiset 150 vuotta on ajateltu, että täysipäiväisestä työstä maksettavan palkan tulee olla niin suuri, että työntekijä pystyy elättämään sillä itsensä ja perheensä.

Siis: toisen voiton tavoittelun eteen, toisen määräysvallan alaisuudessa tehdystä työstä maksetaan palkkaa, joka kattaa työvoiman uusintamiskustannukset. Lue loppuun

Eduskunta | 1 kommentti