Uusimmat artikkelit

BLOGI Katso kaikki

21. 10 2020

Vankiloiden tupakointikielto – paheksun

Otin tänään salissa varsin kriittisen kannan hallituksen esitykseen tupakoinnin totaalikiellosta vankiloissa (HE 165/2020 vp) Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, kyse on laajasta rajoituksesta vankien itsemääräämisoikeuteen. Kiellolla halutaan suojata työntekijöitä ja muita vankeja passiiviselta tupakoinnilta, mikä sinällään on hyvä ja kannatettava tavoite. Perusoikeusrajoituksissa tulisi kuitenkin noudattaa ns. suhteellisuusperiaatetta. Se tarkoittaa, että käsillä olevista vaihtoehdoista tulisi valita aina… Lue loppuun

16. 09 2020

Riihen vaikutus työttömän asemaan

Budjettiriihi on vihdoin käyty. Tässä puheenvuorossa keskityn arvioimaan sen vaikutuksia työttömien asemaan, koska työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana puuhailen itse eniten näiden parissa. Aihe on jo ehtinyt puhuttaa julkisuudessa, lähinnä riihikuiskaajien välittämien tietojen valossa. Ihan alkuun haluan siksi muistuttaa, että kukaan ei vuoda neuvotteluasetelmia huvin vuoksi, vaan taustalla on aina jokin motiivi – usein poliittinen. Näiden… Lue loppuun

24. 08 2020

Paluu panoptikoniin?

1700-luvun lopulla filosofi Jeremy Bentham suunnitteli panoptikon-vankilan. Sen keskustan muodostaa vartiotorni, jota sellit ympäröivät kehänä. Tornista näkee hyvin kaikkiin selleihin, mutta koska sen ikkunat on tummennettu, eivät vangit tiedä, milloin ja kenen toimesta heitä ehkä tarkkaillaan. Nykypäivänä tällainen häkkyrä loukkaisi raskaasti yksityisyyden suojaa. Benthamin aikalaiset näkivät asian kuitenkin toisin. Yksityisyys – niin kuin me sen… Lue loppuun

EDUSKUNTA Katso kaikki

13. 11 2020

Lakialoite vankien oikeudesta kirjastopalveluihin

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa esitetään vankeuslakia muutettavaksi siten, että vangin pääsyä vankilan kirjastoon ei voitaisi evätä yleisesti päihtymyksen tai vankilan järjestyksen tai turvallisuuden vaarantamisen perusteella, vaan pelkästään kirjastossa käynnin häiritsemisen perusteella ja vain määräajaksi. Oikeus kirjastopalveluiden käyttöön on keskeinen perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen sivistyksellisten oikeuksien sekä sananvapauden kannalta. PERUSTELUT Kirjastoverkosto on Suomen laajin… Lue loppuun

01. 10 2020

Toimenpidealoite ehkäisevän toimeentulotuen vahvistamiseksi

Eduskunnalle Toimeentulotukilain 13 §:n mukaan kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea mm. asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkkinäisen heikentymisen lieventämiseksi sekä aktivoimisen tai omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi. Kuntien käytännöt ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisessä ovat kirjavat. Osassa kunnista on käytössä erilliset ohjeet, kun taas toisissa harkinta jää yksittäisen sosiaalityöntekijän varaan. Vuonna 2018 etuutta saaneiden osuudet vaihtelevat kuntakohtaisesti 0,1 prosentista 3,8… Lue loppuun

09. 09 2020

Toimenpidealoite työehtoshoppailun hillitsemiseksi

Eduskunnalle Työehtoshoppailulla tarkoitetaan työntekijöiden siirtämistä työnantajalle edullisemman työehtosopimuksen piiriin. Työnantaja siis valitsee lain puitteissa edullisimman työehtosopimuksen yleensä laskeakseen palkkakustannuksia tai heikentääkseen työehtoja. Työehtoshoppailua perustellaan työnantajapuolen näkökulmasta kustannussäästöillä ja kilpailutilanteella. Työehtoshoppailun kustannukset kuitenkin lankeavat työntekijöiden ja yhteiskunnan maksettaviksi. Pienet palkat ja heikot työehdot pakottavat työntekijät usein yhteiskunnan turvaverkkojen varaan. Ensisijainen mahdollisuus ja valta hillitä työehtoshoppailua on… Lue loppuun

VIIMEISIN JULKAISU Katso kaikki julkaisut

31. 08 2020

Muuri – Matka maailman suurimpaan vankileiriin

Muuri – Matka maailman suurimpaan vankileiriin kertoo Anna Kontulan osallistumisesta kansainvälisen aktivistiryhmän tempaukseen, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta unohdettujen gazalaisten epäinhimillisestä kohtelusta. Operaatio Gazaan livahtamiseksi on suunniteltava salaisesti, sillä matka voi päättyä jo käännytyspäätökseen Tel Avivin lentokentällä. Gazan rajavyöhykkeellä israelilaissotilaat ampuvat ihmisiä jatkuvasti, ja myös kansainvälisiä aktivisteja on kuollut heidän luoteihinsa. Kaikkeen on siis osattava varautua.

Osta