Uusimmat artikkelit

BLOGI Katso kaikki

05. 03 2018

Voiko työ karata rahataloudesta?

Pitkälle 1900-luvun lopulle valtaosa suomalaisista eli toinen jalka omavaraistaloudessa. Pieniä ansiotyötuloja täydennettiin keräämällä marjat ja sienet metsistä, korjaamalla rikkoutuneet käyttötavarat ja hoitamalla kotona hoitoa tarvitsevat. Tätä kaikkea tapahtuu tietenkin edelleen. Suomi on täynnä touhua ja ponnistelua ilman taloudellista korvausta – hoidetaan läheisiä, korjataan rakennuskantaa, pyöritetään kansalaistoimintaa, talkoillaan ja jelpitään. Ansiotason noustessa ja tuottavuuden kasvaessa omavaraistalouden… skikke Lue loppuun

08. 02 2018

Täysi tuki Tampereen yliopiston itsehallinnon puolustajille

Tampereen uuden suuryliopiston perustaminen on ajautunut pahasti väärille raiteille. Tulevaa yliopistoa hallinnoivan säätiön hallitus ja taustalla vaikuttava Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat osoittaneet valmistelussa toistuvaa piittaamattomuutta hyvästä hallintotavasta. Yhdistyvien yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat on jatkuvasti pidetty valmistelusta pimennossa ja ohitettu päätösten valmistelussa. Yliopistolaisten mukaan päätöksenteko on ollut ylhäältä päin tulevaa sanelua ja jopa uhkailua.

11. 12 2017

Työn murros tuottaa identiteettipolitiikkaa

Ennen kokeneimmat työntekijät olivat alansa mestareita. Vanhoja kunnioitettiin, sillä heille oli kerääntynyt arvokasta tietoa ja osaamista. Tätä järjestystä ei murtanut edes ammattitutkintojen yleistyminen, sillä kouluja käyneellekin on työelämässä vielä paljon opittavaa. Sitten tuli digitalisaatio ja pisti kaiken hyrskyn myrskyn. Nykyään monilla työpaikoilla juniorit opastavat kokeneempiaan. Tutkimusten mukaan vanhemmat työntekijät aprikoivat, selviääkö tässä lainkaan eläkeikään asti…. skikke Lue loppuun

EDUSKUNTA Katso kaikki

27. 02 2018

Ryhmäpuheenvuoro työn murroksesta

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston tulevaisuuselonteosta VNS 6/2017 Katso myös tulevaisuusvaliokunnan lausunto selonteosta TuVM 2/2017   Arvoisa puhemies, kuten niin monesti historiassa aiemminkin, jälleen teknologian kehitys muuttaa, hävittää, luo ja korvaa ammatteja ja työmenetelmiä. Työ siirtyy alustoille ja uusiin ansaintalogiikoihin. Yhä useamman työkaveri on robotti. Samaan aikaan teollisuuden työvoimaosuus jatkaa supistumistaan ja palvelut kasvavat. Siirtolaisten, itsensätyöllistäjien ja… skikke Lue loppuun

22. 02 2018

Toimenpidealoite laiksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen

TOIMENPIDEALOITE laiksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen Eduskunnalle Työntekijöiden tuettu osto-oikeus yritykseen eli niin sanottu worker buyout tarkoittaa yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyä tai yrityskauppaa, jossa keskeisenä tekijänä on työntekijöiden taloudellinen osallistuminen yrityksen pääomittamiseen ja useimmiten myös sen hallintoon ja päätöksentekoon. Työntekijöiden tekemät yritysten haltuunotot voidaan jakaa kolmeen tyyppiin. (Vieta 2015.) ESOP (Employee Share Ownership Plan), joka on… skikke Lue loppuun

07. 02 2018

Kirjallinen kysymys yksityisten perhepäivähoitajien toimeentulosta

Eduskunnan puhemiehelle Julkisen puolen päivähoidon maksut alenivat vuoden 2018 alussa. Muutos on sinällään erinomainen ja kannatettava. Sen tarkoittamattomana seurauksena on kuitenkin ollut yksityisen perhepäivähoidon vetovoiman heikkeneminen: perhepäivähoitajat kokevat, että julkisen päivähoidon maksualennukset houkuttelevat entistä useamman vanhemman valitsemaan lapselleen päiväkodin. Vaikka ilmiön laajuutta on tilastojen puutteessa mahdotonta arvioida, huoli on todellinen.

VIIMEISIN JULKAISU Katso kaikki julkaisut

13. 12 2016

Luokkalaki – Miten Suomen lait ja viranomaiset syrjivät työväenluokkaa, Into 2016

Luokkalaki -pamfletti kuvaa, miten Suomen lait ja viranomaiskäytännöt ovat täynnä sosioekonomista syrjintää ja eriarvoisuutta. Samalla kun me tunnistamme muita syrjinnän muotoja yhä paremmin, luokkasyrjinnälle on virallinen Suomi lähes sokea.

Osta